Genel

Nato tesis güvenli belgesi nasıl alınır

İÇİNDEKİLER Uygulama Direktifi Dağıtım Planı İlgili Mevzuat, Doküman ve Kaynaklar Değişiklik Kayıt Çizelgesi BÖLÜM 1 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE KISALTMALAR 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Tanımlar 1.4. Kısaltmalar BÖLÜM 2 GÜVENLİK ORGANİZASYONU, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.1. Güvenlik Organizasyonu 2.2. ………(Firma/Kuruluş adını yazınız) Görev ve Sorumlulukları 2.3. Tesis Güvenlik Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 2.4. Özel Güvenlik […]

Uluslararası ihaleler için firma tanıtım dosyası nasıl hazırlanır

ULUSLARARASI İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI (NATO ÜLKELERİ EV SAHİPLİĞİNDE-NSPA/NATO BAKIM VE İKMAL AJANSI– NCIA/NATO DANIŞMA, KOMUTA VE KONTROL AJANSI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLARARASI İHALELER) 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi […]

Nato Stok Numarası

Nato stok numarası alabilmek için, firmanızı Savunma Bakanlığı’na kayıt ettirmeniz gerekmektedir. (NCAGE) hizmet ihalesi alan firmalar kesinlikle (NCAGE) kodunu almak zorundadır.Ürün ihalesi alan firmalar firma kaydının ardından ürünlerini kayıt ettirmek zorundadır. Nato stok numarası kısa adıyla NSN, Savunma Bakanlığı’na bağlı birimlerde ihaleye girip kazanan firmaların, üretttiği veya ithal ettiği ürünlere alması gereken numaradır. Savunma Bakanlığı’na […]

Nato Firma Kaydı (NCAGE) KODU

NATO Kodlandırma Sisteminde NCAGE Kodu, firma/yüklenici bilgilerine ulaşılmasını sağlayan 5 karakterli alfabetik-numerik bir koddur. Kodun ilk karakteri alfabetik olup “T” karakteri ile başlar. Sonraki 3 karakter alfabetik veya numerik, son karakter ise numerikdir. Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar/ yükleniciler için Türkiye’de NCAGE Kodu, Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kodlandırma Şubesi (Türk Millî […]

NSPA Kaynak Arşivine Kayıt

NAMSA (NSPA) KAYNAK ARŞİVİNE KAYIT NSPA : NATO İkmal ve Bakım Ajansı (NSPA) 1958 yılında kurulmuş olup, 1100 civarında personel ile Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir. Ajans 2012 yılı sonunda NATO Reformu çerçevesinde NATO Destek Ajansı (NATO Support Agency-NSPA) ismini almıştır. NSPA’ya toplam 32 ülke üyedir. NSPA’nın amacı, üye ülke silahlı kuvvetlerinin lojistik müşterek ihtiyaçlarının uluslararası rekabet […]