Blog

NSPA Kaynak Arşivine Kayıt

NAMSA (NSPA) KAYNAK ARŞİVİNE KAYIT

NSPA : NATO İkmal ve Bakım Ajansı (NSPA) 1958 yılında kurulmuş olup, 1100 civarında personel ile Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir. Ajans 2012 yılı sonunda NATO Reformu çerçevesinde NATO Destek Ajansı (NATO Support Agency-NSPA) ismini almıştır. NSPA’ya toplam 32 ülke üyedir.

NSPA’nın amacı, üye ülke silahlı kuvvetlerinin lojistik müşterek ihtiyaçlarının uluslararası rekabet ile maliyet etkin bir şekilde karşılanmasıdır. NSPA müşterilerine ikmal, bakım, tedarik, nakliye, mühendislik, harekat alanlarında konuşlu birlik desteği ve kalite güvence hizmetleri sağlamaktadır. NSPA’nın müşterileri, NATO Askeri Komutanlıkları, NATO üyesi ülkeler, Barış İçin Ortaklık (BİO) ve Akdeniz Diyaloğu ülkeleri ile diğer kuruluşlardır. Tedarikçileri ise, NATO üye ülkelerindeki sanayi çoğunlukta olmak üzere tüm uluslararası sanayidir.

Türkiye askeri ihtiyaçları için NSPA’dan her yıl yaklaşık 30-50 Milyon Avro arası alım yapmaktadır. Türkiye’nin 2003-2008 yılları arası NSPA alımları yaklaşık 250 Milyon Avro’dur. Yıllık yaklaşık 1.5 Milyar Avroluk NSPA cirosu içinde bu oran, %4 ile ABD, Almanya, Fransa, Italya vb. ülkelerden sonra Türkiye’yi 5-7’nci sıralar arasında tutmaktadır.
Özellikle Afganistan’daki altyapı inşaat projeleri, Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi (MAAT) ve Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme (MIGYEM) Tesisi gibi anahtar teslimi projeler nedeniyle Türkiye tarafından NSPA’ya yapılan satışlarda 2006 yılından itibaren büyük bir artış yaşanmıştır. NSPA’ya satışlar 2008 yılında yaklaşık 150 Milyon Avro olarak gerçekleşmiş, 2003 yılından 2008 yılına kadarki toplam satışlar 300 Milyon Avroya ulaşmıştır. Ancak bu artış ürünlerden ziyade hizmetlere yönelik olmuştur. NSPA’ya en fazla satışını ABD ve Almanya yapmaktadır.

Türk Savunma Sanayinin NSPA’ya satışlarının arttırılması maksadıyla, savunma sanayi kuruluş ve firmalarına eğitim verilmesi faaliyeti MSB tarafından Gnkur.Bşk.lığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Çeşitli dönemlerde düzenlenen tanıtım ve eğitim seminerleri, MSB, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) vasıtası ile sanayiye duyurulmaktadır.

NSPA’YA SATILABİLECEK MAL VE HİZMETLER NELERDİR?

NSPA tarafından, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin barış ve harekatta ihtiyaç duyabileceği ofis malzemelerinden, araç ve silah malzemelerine kadar her türlü mal ile harekat alanında yemek ve barınma hizmetlerinden, havaalanı kurulum ve bakımına kadar her türlü hizmet tedarik edilebilmektedir. Tedarik üye ülkelerce onaylanmış 251 Numaralı Direktif ve NSPA Tedarik Yönergesi (NSPA Regulation NR 251-01) çerçevesinde yürütülür.

NSPA KAYNAK ARŞİVİNE KAYIT OLMA

NSPA Kaynak Arşivi NSPA’ya mal ve hizmet sağlayan tüm tedarikçi firmaların yer aldığı sürekli güncellenen veritabanıdır. NSPA ihalelerine sadece arşivdeki firmalar teklif verebildiğinden NSPA ile iş yapmak isteyen firmalar arşive kayıt olmak zorundadır.

Kaynak Arşivinde yarısı aktif olmak üzere yaklaşık 10.000’in üzerinde firma bulunmaktadır. Bu firmaların askeri ikmal ve bakım merkezleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 450 adedi Türk firmalarıdır. NSPA ihalelerinde uluslararası rekabet esastır. Tek kaynak alımları çok özel durumlarda sınırlı olarak uygulanmaktadır.
Arşivde firmalar üretici firma, yetkili satıcı firma, toptancı firma, komisyoncu firma, danışman firma, nakliye firması gibi sınıflandırılmaktadır. Askerin ölümüne yol açabilecek ve diğer kaynaklara zarar verebilecek askeri sistem malzemeleri yedek parçaları ve bunların onarım hizmetleri sadece gerekli performans ve kalite gereklerine sahip üretici veya yetkili satıcı firmalardan alınmakta, güvenlik gereksinimi olmayan her yerde bulunabilecek basit mal ve hizmetler her türlü tedarikçiden alınabilmektedir.

Üreticisi veya satıcısı olduğunuz bir ürün veya sunduğunuz bir hizmetin performans, maliyet ve teslim süresi açısından NSPA’nın taleplerini karşıladığını ve NSPA ihtiyaçlarında potansiyel bir kaynak olduğunuzu düşünüyorsanız sizin adınıza ön kaydınızı oluşturabilir, NSPA ön başvurunuzu yapabilir, uluslarası geçerli NATO firma numaranızı, NSPA ihale sistemine girebilmeniz için kullanıcı adı ve şifrenizi alabiliriz.

NSPA TEDARİKÇİSİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Kodlandırma: NSPA’ya malzeme satışında malzemenin sınıflandırması ve tanımı çok önemlidir. NATO askeri sistemleri tarafından kullanılan malzemelerin çoğunluğu NATO Stok Numarası (NSN) esasına göre tanımlanır ve yönetilir. Bu numaralar NATO ülkelerinin Millî Kodlandırma Büroları tarafından tahsis edilmektedir. Bir NATO Stok Numarası 13 haneli rakamlardan oluşmaktadır. İlk dört rakam ana malzeme grubunu temsil etmektedir (Örneğin 5960 elektronik tüpleri içermektedir.). Ondan sonraki iki rakam ülkeyi göstermektedir (Örneğin 27 Türkiye). Kalan yedi rakam ise NATO Listesi numarasıdır.

Kaynak Arşivine üye olduktan sonra vereceğiniz tekliflerin stok numaraları ile bilinen firmaların parça numaraları ve detaylı tanımlayıcı bilgilerle verilmesi gerekmektedir. Tekliflerin başarısı, NATO Kodlandırma Sistemine aşina olunmasına bağlıdır.

Kalite Gereksinimleri: Arşive girdikten sonra teklif verip bir ihaleyi kazandığınızı varsayalım. Sağlamayı taahhüt ettiğiniz malzeme veya hizmet ile ilgili NATO Kalite Sertifikasyonuna (Allied Quality Publications-AQAP), Ticari Kalite Sertifikasyonuna (ISO) veya diğer uluslararası kabul görmüş Kalite Sertifikasyonlarına (HACCP vb.) sahip olmanız, ürünü veya hizmeti mutlaka bu standartlara göre sunmanız NSPA ile imzalayacağınız sözleşmede sizden istenebilecektir.

AQAP ve ISO Kalite Dokümanları, açık kaynaktır, internetten ulaşabilir ya da Millî Kalite Kontrol Makamlarından (Millî Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Daire Başkanlığı, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) veya çeşitli kurumlardan) temin edilebilirsiniz.

Ürününüz NATO Silah Sistemlerinin malzemesi ise üretimi süresince kalite kontrolü ve teslimatındaki kalite güvencesi ülkemizin resmi kalite kontrol makamı olan Millî Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Daire Başkanlığı tarafından onaylanacaktır.

ARŞİVE KAYIT OLMA:

NSPA ülkemizin resmi makamlarından, firma için kendi ülkesindeki askeri alımlara katılıp katılmama konusunda bir yasaklama olup olmadığı hususunu araştıracak, arşive sadece yasaklama olmayan firmaları alacaktır. Bu değerlendirme kısa sürede tamamlanır ve size üye olup olamadığınız, olamadıysanız nedenleri bildirir. Üyeliğiniz kabul edilirse siteye girip Teklife Çağrı Dokümanlarını görebileceğiniz ve teklif vereceğiniz bir Kullanıcı Adı ve şifresi gönderilecektir. Böylece, Türkiye dâhil tüm ülke ihtiyaçlarına yönelik ihalelere elektronik ortamda teklif verme şansına otomatikman sahip olursunuz.

NSPA İLE ÇALIŞMA:

NSPA ile iş yapmak kolaydır. Tedarik işlemleri Kaynak Arşivine kayıtlı firmalardan teklif isteyerek rekabet esasına dayanmaktadır. NSPA’nın tedarikçileri ile ilişkileri iyi seviyededir.

NSPA ön başvurusu için destek almanızda kesinlikle önerilir fakat kayıt işlemleriniz bittikten sonra NSPA’dan ihale alabilmek için acente çalıştırmaya, müşavir, komisyoncu, danışman veya her hangi bir ticari acente tutmaya gerek yoktur. Bu tür nüfuz ve bilgi sahibi olduğunu iddia eden firma ve kişilere itibar etmeyiniz.

NSPA’YA TEKLİF VERME:

Eğer belirli malzeme ve servisler için kaliteli bir ikmal kaynağı olarak NSPA Kaynak Arşivine dâhil olduysanız, sizin ürünleriniz ve hizmetleriniz için ihtiyaç doğduğunda sizinle irtibat kurulacak ve teklif göndermeniz talep edilecektir. Ya da siz belirli aralıklarla Teklife Çağrı Dokümanlarını inceleyip ilgilendiklerinize teklif verebilirsiniz.

Teklif verme, mevcut Teklife Çağrı Dokümanlarına veya NSPA tarafından yapılan teklif davetine cevap verme şeklinde yapılmaktadır. Her durumda teklifinizin internet üzerinden bilgisayar ortamında yüklenmesi gerekmektedir. Burada önemli olan NSPA’nın direktiflerine dikkat ederek kaliteli ve maliyet açısından cazip teklifleri hızlı ve doğru şekilde teslim etmektir.

Bazı ihalelere güvenlik gereksinimi nedeniyle (NATO GİZLİ ve daha yukarı gizlilik derecesi içeren ihalelere) sadece belirli tedarikçiler tarafından NSPA’ca sağlanan şifre ile teklif verilebilmektedir.

NSPA ile iş yaparken önemli konulardan birisi, NSPA tarafından teklif vermeniz istenirse belirlenen zaman içerisinde OLUMLU YA DA OLUMSUZ MUTLAKA BİR CEVAP VERMENİZDİR. Cevap vermemek daha sonra ülkenin ve firmanın imajına olumsuz olarak yansımaktadır. Bu konuya Türk firmaları yeterince özen göstermemektedir. Herhangi bir şekilde cevap vermeyen firmalar bir müddet sonra teklif listelerinden çıkarılabilmektedir.
Teklifiniz NSPA tarafından uygun bulunup ihaleyi alırsanız, sözleşme görüşmelerini müteakip sizi ve NSPA’yı tatmin edecek bir sözleşme imzalayacaksınız. Sözleşmedeki taahhüdünüzü gerçekleştirmeniz, NSPA ve müşteri ülke nezdindeki oluşturacağınız güvenilirlik ile müteakip ihalelerde ticari başarı şansınızı arttıracaktır. Ayrıca, güvenilir bir uluslararası bir kuruluş olan NSPA’dan ödemenizi kısa sürede alırsınız.

Ata Kurumsal Danışmanlık, NSPA kaydı başvurularınızı sizin adınıza gerçekleştirmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen 444 7 284 numaralı hat üzerinden bizimle irtibata geçiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir